Plan Kote
Plan KotePlankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen hassasiyete göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve Reflektörsüz Lazer Total Station (Elektonik Takeometre) ile alınır.

Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi Plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde, aydınger veya polyester altlıklara yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD NetCAD Microstation... gibi istenilen dosya formatında teslim edilir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Halihazır Harita İmar Uygulaması
- Yola Terk
- İfraz - Tevhid
- Aplikasyon Hizmetleri
- Kamulaştırma Haritaları
- İHA İle Havadan Haritalandırma
 
 
Pro WEB