İfraz - Tevhid
İfraz - Tevhid İFRAZ (AYIRMA)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Halihazır Harita İmar Uygulaması
- Yola Terk
- Plan Kote
- Aplikasyon Hizmetleri
- Kamulaştırma Haritaları
- İHA İle Havadan Haritalandırma
 
 
Pro WEB